نمایش 1–27 از 29 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

139,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

223,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بکارگیری تحلیل کسب و کار برای بهبود کیفیت

99,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های اجرای پروژه های بهبود بهره وری در سازمان های ایرانی

59,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت دانش در ارتقای بهره وری

87,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله ارائه رویکرد ترکیبی روش های تحلیل پوششی داده ها و اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی کارایی شرکت های توزیع برق کشور ایران

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله ارتقای بهره وری فرایند تعمیرات اضطراری (EM) با استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری در شرکت کویرتایر (واحد منتخب در پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی)

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله استفاده از تکنیک FMEA در شناسایی موانع نظام پیشنهادات-مورد کاوی دپارتمان مهندسی شرکت ایران خودرو

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله افزایش بهره وری و کیفیت بهتر به وسیله پوکا یوکه

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی و چابکی سازمانی بر پیاده‌ سازی مهندسی مجدد در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بهره وری و استقرار نظام آراستگی محیط کار(5S) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی عوامل موثر بر كیفیت و بهره وری در سازمان های پیشرو

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی نقش مدیریت دانش در خلاقیت سازمانی و بهره وری منابع انسانی

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر کیفیت و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

24,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت اصول اولیه مدیریت کیفیت جامع در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بهره وری در کیفیت ارائه خدمات و فرهنگ سازمانی با استراتژی عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بهره وری و ارتقای کیفیت، زمینه ساز تحقق اهداف تعالی سازمانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تأثیر بررسی مؤلفه های مدیریت دانش بر افزایش بهره وری

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تاثیر مولفه های مدل تعالی سازمانی EFQM بر بهره وری کارکنان (مورد کاوی: شهرداری تهران)

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تبیین نقش ارزیابی عملكرد بر كیفیت فرآیندهای برنامه ریزی تامین (مطالعه موردی: برنامه ریزی تامین شركت ایران خودرو)

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تهیه و تدوین برنامه ريزی استراتژيک در شرکتهای صنعتی (مطالعه موردی در شرکت برنز)

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله جایگاه خانه کیفیت QFD در نگهداری و تعمیرات جامع TPM و تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن FMEA در فرایند طراحی محصول

22,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت های تحقیق و توسعه (R & D ): (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله كاربرد شاخص های آماری سنجش قابلیت فرآیند در سالن های مونتاژ

45,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در بهبود کیفیت فرآیند تزریق پلاستیک دستگیره های خودرو

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله کیفیت و بهره وری سازمانی

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله مدیریت کیفیت جامع و ایجاد تولید ناب و تاثیر آن در عملکرد کسب و کار

7,800 تومان