درباره ما

مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان (تاماپ) مجموعه غیرانتفاعی آموزشی است که با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای، فعالیت خود را از تاریخ 13 آذر 1386 با هدف آموزش حوزه های مختلف مدیریت، در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی در تهران آغاز نموده است، و در طول این مدت با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی، زمینه و بستر مناسب را برای افزایش دانش مدیران و علاقمندان حوزه مدیریت فراهم ساخته است.

 

دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی، مکانی برای تبادل نظر و گفتگو میان افراد متخصص است و آینده نگری مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با عناوین مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید، مدیریت بهره وری و کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت جذب و استخدام، مدیران آموزش، مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت بازرگانی خارجی، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت انبارداری، مدیریت دانش و … می باشد.

این مرکز همواره پس از برگزاری این دوره های آموزشی، به بررسی فرم های ارزیابی که در دسترس مدیران و شرکت کنندگان قرار داده است می پردازد تا کمبودهای برگزاری را از نظر علمی و اجرائی بهبود ببخشد.

 

از دیگر فعالیت های مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان، راه اندازی فروشگاه اینترنتی فروش محصولات آموزشی می باشد که در آن، علاقمندان می توانند جهت دسترسی آسان به دوره های آموزشی کوتاه مدت به ثبت نام اینترنتی و یا خرید مقالات و فیلم آموزشی ارائه اساتید بپردازند.

لینک محصولات آموزشی

آزما پارسیان

رامتین اخلاقی

رئیس هیئت مدیره

علی اخلاقی

مدیر عامل

در قسمت ذیل به عناوین دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی برگزار شده توسط این مرکز اشاره شده است:

1387

11 و 12 تیر / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

1- کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای

7 و 8 بهمن / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

2- اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1388

2 و 3 آذر / تهران – هتل المپیک

3- دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1389

5 و 6 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

4- اولین کنفرانس مدیریت تولید

26 و 27 بهمن / تهران – مرکز همایس های بین المللی نیایش

5- سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1390

16 شهریور / تهران – دانشگاه تربیت مدرس

6- اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

2 و 3 آبان / تهران – هتل المپیک

7- دومین کنفرانس مدیریت تولید

29 و 30 بهمن / تهران – هتل المپیک

8- چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1391

28 و 29 تیر / تهران-مرکز همایش های بین المللی نیایش

9- اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

12 و 13 مهر / تهران-دانشگاه تربیت مدرس

10- دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

3 و 4 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

11- سومین کنفرانس مدیریت تولید

1392

30 و 31 مرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

12- پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

11 و 12 آبان / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

13- اولین همایش ارزیابی عملکرد

29 و 30 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

14- دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

1393

22 خرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

15- اولین کنفرانس مدیریت پروژه

2 و 3 شهریور / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

16- ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

30 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی فریختگان

17- دومین همایش ارزیابی عملکرد

17 دی / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

18- چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

6 اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

19- سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

1394

2 خرداد / تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

20- دومین کنفرانس مدیریت پروژه

2 شهریور / تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی

21- سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

16 مهر / تهران - دانشگاه شهید بهشتی

22- چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

8 اسفند / تهران – دانشگاه شهید بهشتی

23- سومین همایش ارزیابی عملکرد

1395

31 تیر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

24- پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

25- چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

26- هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

5 اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

27- ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

1396

4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

28- پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

29- چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

30- هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

31- پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

32- اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

33- اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

34- اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

35- اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

36- هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

37- اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

15 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

38- سومین کنفرانس مدیریت پروژه

1397

27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

39- هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

40- دومین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

41- اولین کنفرانس مدیران آموزش

28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

42- ششمین کنفرانس مدیریت تولید

12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

43- ششمین همایش ارزیابی عملکرد

12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

44- دومین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

45- اولین کنفرانس مدیریت دانش

13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

46- چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

1398

19 و 20 تیر / تهران – دانشگاه الزهرا

47- نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

23 و 24 آذر / تهران – دانشگاه الزهرا

48- هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

1399

8 مرداد / بستر آموزشی اسکای روم

49- اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

28 و 29 آبان / بستر آموزشی اسکای روم

50- دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

29 و 30 بهمن / بستر آموزشی اسکای روم - دانشگاه الزهرا

51- دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

10 و 11 اسفند / بستر آموزشی اسکای روم

52- پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

1400

16 و 17 تیر / بستر آموزشی اسکای روم - موسسه آموزش عالی آزاد معین

53- هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

27 و 28 مهر / بستر آموزشی اسکای روم - موسسه آموزش عالی آزاد معین

54- یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

28 و 29 دی / بستر آموزشی اسکای روم - موسسه آموزش عالی آزاد معین

55- سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام