فول پکیج آموزشی

افزودن به سبد خرید

فول پکیج آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت تولید

1,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بهره وری و کیفیت

1,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج ارزیابی عملکرد

2,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت پروژه

900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بازاریابی و فروش

1,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت جذب و استخدام

1,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیران آموزش

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت مالی و حسابداری

600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بازرگانی خارجی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت خرید و تدارکات

600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت انبارداری

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت دانش

300,000 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید

فول کتاب مدیریت تولید

685,600 تومان 550,000 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید

فول کتاب مدیریت بهره وری و کیفیت

900,000 تومان 720,000 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید

فول کتاب مدیریت بازاریابی و فروش

367,200 تومان 294,000 تومان
-12%
افزودن به سبد خرید

فول پکیج فیلم DVD های آموزشی (ویژه مدیران)

13,700,000 تومان 12,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت منابع انسانی پیشرفته

550,000 تومان