فول پکیج آموزشی

افزودن به سبد خرید

فول پکیج آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

5,965,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت تولید

2,461,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بهره وری و کیفیت

4,980,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج ارزیابی عملکرد

4,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت پروژه

1,103,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بازاریابی و فروش

2,487,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت جذب و استخدام

3,560,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت مالی و حسابداری

628,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت بازرگانی خارجی

321,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت خرید و تدارکات

463,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت انبارداری

331,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت دانش

339,000 تومان
-22%
افزودن به سبد خرید

فول پکیج فیلم DVD های آموزشی (ویژه مدیران)

22,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت منابع انسانی پیشرفته

484,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیران آموزش

302,000 تومان