گزیده تصاویر آخرین دوره برگزار شده

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

کانال ما را در آپارات دنبال (+) کنید

دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دهمین کنفرانس آنلاین آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

فول پکیج های آموزشی

  فول پکیج فیلم آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

  ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت تولید

  ۷۴۶,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت

  ۹۶۲,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد

  ۸۶۹,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت پروژه

  ۴۵۸,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

  ۴۴۲,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت جذب و استخدام

  ۱۵۷,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیران آموزش

  ۱۵۱,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت مالی و حسابداری

  ۲۵۲,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بازرگانی بین المللی

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت خرید و تدارکات

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت انبارداری

  ۱۶۶,۰۰۰ تومان

  فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت دانش

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان

  فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت تولید

  ۵۶۸,۰۰۰ تومان

  فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت

  ۷۱۰,۰۰۰ تومان

  فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

  ۲۹۶,۰۰۰ تومان

  مجموعه کتاب های پرفروش آموزشی ویژه مدیران

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  گزیده محصولات آموزشی

   فایل فیلم الویت های مشتری در خرید چیست؟

   ۶۰,۰۰۰ تومان

   پکیج فیلم آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   ۲۸۲,۱۰۰ تومان

   فایل مقاله اثر برخی پیشایندهای فردی و سازمانی بر طفره روی مجازی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

   ۱۴,۳۰۰ تومان

   کتاب آموزشی آموزش و توسعه

   ۹۴,۸۰۰ تومان

   پکیج فیلم آموزشی دومین همایش مدیریت مالی و حسابداری

   ۱۵۶,۰۰۰ تومان

   فایل مقاله ارتقای بهره وری فرایند تعمیرات اضطراری (EM) با استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری در شرکت کویرتایر (واحد منتخب در پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی)

   ۱۶,۹۰۰ تومان

   فایل فیلم استراتژی محصول ضررده چیست؟

   ۲۳,۵۰۰ تومان

   کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

   ۸۱,۶۰۰ تومان

   کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

   ۱۵۷,۲۰۰ تومان

   پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

   ۱۶۴,۰۰۰ تومان

   مجموعه کتاب های پرفروش آموزشی ویژه مدیران

   ۳۱۵,۰۰۰ تومان

   فایل فیلم روش های حسابداری با رویکرد حل بحران های مالی سازمان ها

   ۴۱,۵۰۰ تومان

   مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان (تاماپ)

   با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای فعالیت خود را از تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۶ با هدف آموزش حوزه های مختلف مدیریت، در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی آغاز نموده است، و در طول این مدت با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی به دوره های آموزشی و کنفرانس های، زمینه و بستر مناسب را برای افزایش دانش مدیران و علاقمدان حوزه مدیریت فراهم ساخته است.
    
   دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی، مکانی برای تبادل نظر و گفتگو میان افراد متخصص است و آینده نگری این مرکز، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با عناوین مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید، مدیریت بهره وری و کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت جذب و استخدام، مدیران آموزش، مدیریت مالی و حسابداری، بازرگانی بین المللی، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبارداری و کنترل موجودی، مدیریت دانش می باشد.