نمایش 1–27 از 347 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم 12 نکته در باب تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

99,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم 15 تجربه در قراردادهای نمایندگی و توزیع بین المللی

73,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم 15 تجربه در مذاکرات بین المللی

113,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Innovation and Quality for Higher Productivity Competitiveness of Companies

131,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Promotion & Preservation of Quality Consistency in Products and Services By Using TOYOTA Management

208,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Quality of Products and Decreasing the Expenditures of Companies Through Lean and Six Sigma Management Strategies – A Case Of Lean SIX SIGMA Project: Reduction Of Responding Time For Maritime Accidents In Korea Coast Guard

167,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Reducing Wastes – it’s Impact Over Productivity

174,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم The Role of Productivity and Better Application of Resources in Knowledge Management Systems

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی نرم افزار آن

88,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

154,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی روند بهره وری در کشور

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش بهره وری در ایران

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران(سطوح مدیران ارشد)

167,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

172,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با تغییرات پیشنهادی استاندارد ISO 9001، ویرایش 2015 و نحوه بکارگیری آن

133,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با مفاهیم استاندارد مدیریت تغییرات

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

61,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش برتر، رمز موفقیت مديريت توليد و عمليات

153,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آنچه از یک مدیر در دهه های پیش روی انتظار می رود

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آیا برای استخدام نسل z آماده ایم؟

237,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ابزارهای نوین در فرایند جذب و استخدام استعدادها

218,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اثربخش نمودن داده کاوی (Data Mining) در مدیریت منابع انسانی

264,000 تومان