پکیج DVD فیلم آموزشی: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “پکیج DVD فیلم آموزشی” می پردازد.

این محصولات در “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دوره مدیریت منابع انسانی پیشرفته-همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی-همایش ارزیابی عملکرد-کنفرانس مدیران آموزش-کنفرانس مدیریت انبارداری-کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش-کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی-کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت-کنفرانس مدیریت پروژه-کنفرانس مدیریت تولید-کنفرانس مدیریت جذب و استخدام-کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات-کنفرانس مدیریت دانش-کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

محصولات به شرح ذیل است:

نمایش 1–27 از 66 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

550,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

550,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

150,000 تومان