پکیج DVD فیلم آموزشی: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “پکیج DVD فیلم آموزشی” می پردازد.

این محصولات در “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دوره مدیریت منابع انسانی پیشرفته-همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی-همایش ارزیابی عملکرد-کنفرانس مدیران آموزش-کنفرانس مدیریت انبارداری-کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش-کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی-کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت-کنفرانس مدیریت پروژه-کنفرانس مدیریت تولید-کنفرانس مدیریت جذب و استخدام-کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات-کنفرانس مدیریت دانش-کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

محصولات به شرح ذیل است:

Showing 1–27 of 64 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

282,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

151,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

165,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

175,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

160,500 تومان
-60%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

308,000 تومان 123,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

169,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

169,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

157,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

164,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

169,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

158,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

170,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

259,000 تومان 129,500 تومان
-40%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

264,000 تومان 158,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

154,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

153,000 تومان
-30%
پکیج فیلم آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

207,500 تومان 145,250 تومان
-40%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

206,000 تومان 123,600 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

268,000 تومان 134,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

162,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

147,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

177,000 تومان
-40%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

242,500 تومان 145,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

587,700 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

261,000 تومان 130,500 تومان
-70%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

578,000 تومان 173,400 تومان