نمایش 1–27 از 69 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

967,200 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

604,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

662,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

قیمت اصلی 686,000 تومان بود.قیمت فعلی 171,500 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

642,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,232,000 تومان بود.قیمت فعلی 616,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

قیمت اصلی 676,000 تومان بود.قیمت فعلی 338,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

678,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

630,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

656,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

678,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

632,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 340,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 1,036,000 تومان بود.قیمت فعلی 518,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

1,600,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,056,000 تومان بود.قیمت فعلی 528,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

616,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 612,000 تومان بود.قیمت فعلی 306,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

قیمت اصلی 824,000 تومان بود.قیمت فعلی 412,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,072,000 تومان بود.قیمت فعلی 536,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

قیمت اصلی 648,000 تومان بود.قیمت فعلی 324,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

586,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 708,000 تومان بود.قیمت فعلی 354,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 970,000 تومان بود.قیمت فعلی 485,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 1,567,200 تومان بود.قیمت فعلی 783,600 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

قیمت اصلی 1,044,000 تومان بود.قیمت فعلی 522,000 تومان است.