نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 15 24 36

فول پکیج فیلم آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

1,216,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد

869,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیران آموزش

151,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت انبارداری

166,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

442,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بازرگانی بین المللی

160,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت

962,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت پروژه

458,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت تولید

746,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت جذب و استخدام

157,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت خرید و تدارکات

360,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت دانش

170,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت مالی و حسابداری

252,000 تومان

فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

296,000 تومان

فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت

710,000 تومان

فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت تولید

568,000 تومان