کتاب کمک آموزشی: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “کتاب کمک آموزشی” می پردازد.

این محصولات در “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

از سر راه کارکنان کنار بروید-بزرگترین اصل مدیریت در دنیا-پیش بینی و مدیریت موجودی ها-تیم شوید-چگونه با کارمندان بدقلق رفتار کنیم؟-رهبری اثربخش (درباره هیات مدیره و مدیر عامل)-صفر تا صد یک پروژه-مدیریت دانش-مدیریت دانش، کنکاشی در عوامل شکست-نابغه بیکار (توفیق در استخدام)-کارکردن با تو مرا بیچاره کرده است-کلینیک مدیریت منابع انسانی و …

محصولات به شرح ذیل است:

Showing all 15 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی از سر راه کارکنان کنار بروید

54,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی پیش بینی و مدیریت موجودی ها

86,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی تیم شوید

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی چگونه با کارمندان بدقلق رفتار کنیم؟

44,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی رهبری اثربخش (درباره هیات مدیره و مدیر عامل)

75,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی صفر تا صد یک پروژه

109,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی کارکردن با تو مرا بیچاره کرده است

92,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی کلینیک مدیریت منابع انسانی

69,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت دانش

91,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت دانش، کنکاشی در عوامل شکست

105,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی نابغه بیکار (توفیق در استخدام)

62,400 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید
بستن

فول کتاب مدیریت تولید

685,600 تومان 550,000 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید
بستن

فول کتاب مدیریت بهره وری و کیفیت

900,000 تومان 720,000 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید
بستن

فول کتاب مدیریت بازاریابی و فروش

367,200 تومان 294,000 تومان