نمایش 1–27 از 40 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

171,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

400,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

206,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

261,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

205,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

274,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

666,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

329,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

417,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

328,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارائه الگویی کارآمد برای تدوین استراتژی قیمت گذاری

50,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی محصول ضررده چیست؟

42,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش فروش

148,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اصول و تکنیک های خلاقیت در بازاریابی و کیفیت

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اصول و فنون مذاکره با مشتریان

93,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم الویت های مشتری در خرید چیست؟

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی داخلی سازمان و تاثیرگذاری آن بر فروش

99,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی در بازارهای دشوار

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی در شرایط بحران

43,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی کاربردی

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی و فروش در شرایط دشوار

36,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی و کیفیت در خدمت افزایش فروش

78,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تکنیک های بازاریابی و فروش

37,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چرا بازاریابی نتیجه نمی دهد؟

129,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چرا باید مشتریان کلیدی را بشناسیم؟

59,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم روان شناسی فروش

83,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شناخت رفتار مشتریان

77,400 تومان