نمایش دادن همه 6 نتیجه

ثبت نام اینترنتی در سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام (بخش آنلاین)

ثبت نام اینترنتی در سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام (بخش حضوری)

افزودن به سبد خرید

ثبت نام اینترنتی در یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی (بخش آنلاین)

2,000,000 تومان

ثبت نام اینترنتی در یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی (بخش حضوری)

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ثبت نام در هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد (بخش آنلاین)

1,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ثبت نام در هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد (بخش حضوری)

2,900,000 تومان