نمایش 1–27 از 135 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,232,000 تومان بود.قیمت فعلی 616,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,056,000 تومان بود.قیمت فعلی 528,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,072,000 تومان بود.قیمت فعلی 536,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 2,312,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,156,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,612,000 تومان بود.قیمت فعلی 806,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 1,332,000 تومان بود.قیمت فعلی 666,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 558,000 تومان بود.قیمت فعلی 279,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 586,000 تومان بود.قیمت فعلی 293,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

985,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

844,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

857,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1,849,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1,289,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

1,065,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

446,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

468,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Innovation and Quality for Higher Productivity Competitiveness of Companies

131,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Promotion & Preservation of Quality Consistency in Products and Services By Using TOYOTA Management

208,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Quality of Products and Decreasing the Expenditures of Companies Through Lean and Six Sigma Management Strategies – A Case Of Lean SIX SIGMA Project: Reduction Of Responding Time For Maritime Accidents In Korea Coast Guard

167,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Reducing Wastes – it’s Impact Over Productivity

174,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم The Role of Productivity and Better Application of Resources in Knowledge Management Systems

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی روند بهره وری در کشور

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش بهره وری در ایران

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با تغییرات پیشنهادی استاندارد ISO 9001، ویرایش 2015 و نحوه بکارگیری آن

133,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارائه الگوی مناسب برای افزایش بهره وری و کاستن از تحریمات

196,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط استراتژی سازمان با کیفیت و کنترل ضایعات (مطالعه موردی)

79,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط اندازه گیری عملکرد سازمانی و کارکنان، حلقه مفقوده بهره وری سازمان

111,600 تومان