اسامی تمامی “اساتید بین المللی” که تاکنون با ما همکاری داشته اند:

( مسئولیت های درج شده، مربوط به زمانی است که همکاری متقابل بوده است. )

آلمان

Professor Heinz Mandl

رئیس دانشکده مدیریت خرد مونیخ

Daniel Bernbeck

مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اتریش

Dagmar Linde

مدیر آموزش شرکت IBM

چین

Lu

رایزن اقتصادی بازرگانی سفارت چین در ایران

Dr. Weixi Gong

نماینده رسمی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران

ژاپن

Professor Hideo Kunisawa

رئیس دپارتمان تجارت دانشگاه آساهی ژاپن

کره جنوبی

Professor Sung Hyun Park

استاد دانشگاه ملی سئول کره جنوبی

مجارستان

Professor Pal Jozsef Molnar

معاون سابق سازمان کیفیت اروپا

نروژ

Even Bolstad

مدیر عامل انجمن منابع انسانی کشور نروژ

هند

Duggirala Sathya Prakash

متخصص در نظارت، کیفیت، ارزیابی و ممیزی