نمایش 1–27 از 46 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

233,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

702,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

1,830,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آیا برای استخدام نسل z آماده ایم؟

118,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ابزارهای نوین در فرایند جذب و استخدام استعدادها

109,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی و استخدام با رویکرد کانون ارزیابی

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استخدام بر اساس شایستگی

77,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استعدادیابی در سازمان با رویکرد مبتنی بر توانمندسازی جهت جانشینی مشاغل کلیدی

145,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی جذب و استخدام

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی جذب و برند کارفرمایی

136,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بایدها و نبایدهای ساخت یک برند کارفرمایی ارزشمند

157,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

59,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تدوین مدل مدیریت استعداد (TM) با رویکرد جانشین پروری

105,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تکنیک های مدرن Sourcing در جذب و استخدام

111,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم جذب سرمایه انسانی کارآمد با هنر شخصیت شناسی

95,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم جذب کدام تیپ شخصیتی برای کدام مسئولیت؟

144,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونگی گذر از ریسک های مدیریت استعداد در عصر دیجیتال

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه حرفه ای ها را شکار کنیم؟

93,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم درس هایی از دنیای جذب و حفظ مشتریان برای دنیای جذب و حفظ کارکنان

99,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رهبری استعدادها (جذب سرمایه های انسانی)

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رویکردی نو به آزمون و مصاحبه رفتاری

193,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم سناریوهای کوچینگی برای فردای استخدام

116,400 تومان