Showing all 23 results

مشاهده فیلترها

پکیج فیلم آموزشی اولین همایش مدیریت مالی و حسابداری

158,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی دومین همایش مدیریت مالی و حسابداری

156,000 تومان

فایل فیلم استراتژی های مالی عبور از بحران

55,000 تومان

فایل فیلم انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه ایران

45,000 تومان

فایل فیلم بودجه ریزی بر اساس تفکر استراتژی

58,500 تومان

فایل فیلم تشریح استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی (IFRS)

55,500 تومان

فایل فیلم حسابداری مدیریت و اهمیت جایگاه آن در مدیریت نوین

53,500 تومان

فایل فیلم روش های حسابداری با رویکرد حل بحران های مالی سازمان ها

41,500 تومان

فایل مقاله ارتباط استراتژی، برنامه ریزی و بودجه بندی سازمان‌ها؛ پیش نیاز تحقق اهداف استراتژیک

10,400 تومان

فایل مقاله بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی

13,000 تومان

فایل مقاله بررسی تاثیر افشای اختیاری بر رابطه بین پاداش هیات مدیره و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

26,000 تومان

فایل مقاله بررسی تاثیرات مهندسی ارزش (VE) بر خانه کیفیت (QFD)

15,600 تومان

فایل مقاله بودجه ریزی عملیاتی با تفکر استراتژی

19,500 تومان

فایل مقاله بودجه ریزی عملیاتی با تفکر استراتژی

29,900 تومان

فایل مقاله تاثیر کمیته حسابرسی، اندازه شرکت، سودآوری واهرم مالی بر هموارسازی سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

23,400 تومان

فایل مقاله تحلیلی موضوعی بر انطباق قانون مالیات ها با فرامین حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

10,400 تومان

فایل مقاله روش های گزارش گیری مالی بین المللی (ifrs)

14,300 تومان

فایل مقاله فعالیت ‌های مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه (مورد مطالعه: پارک ‌های فن آوری، پارک‌ های نانو و شرکت‌ های دانش بنیان ایران)

22,100 تومان

فایل مقاله نقش حسابرسی عملکرد مدیریت در سازمان ها

13,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت مالی و حسابداری

252,000 تومان

کتاب آموزشی شناخت حسابها و صورتهای مالی

45,200 تومان

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت مالی و حسابداری

80,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت مالی و حسابداری

55,600 تومان