نمایش 1–27 از 54 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

514,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

403,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

241,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

264,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

274,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

256,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

492,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

270,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

271,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

233,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

262,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

271,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

252,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

272,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

351,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

666,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

422,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

246,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

244,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

332,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

329,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

428,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

259,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

234,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

283,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

388,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

653,000 تومان