نمایش 1–27 از 54 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

1,028,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

806,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

483,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

529,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

548,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

513,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

985,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

540,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

542,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

467,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

524,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

542,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

505,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

544,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

702,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

1,332,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

844,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

492,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

489,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

664,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

659,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

857,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

518,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

468,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

566,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

776,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

1,306,000 تومان