ارزیابی عملکرد: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “ارزیابی عملکرد” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

پروفسور ناصر میرسپاسی-دکتر ابراهیم شیخ-دکتر احمدرضا فتوت-دکتر ایرج سلطانی-دکتر بهروز قلیچ لی-دکتر بهزاد ابوالعلایی-دکتر حسن یاریگر روش-دکتر حسین شکرکن-دکتر حیدر امیران-دکتر داریوش غلام زاده-دکتر سعید شهباز مرادی-دکتر سعید صنعتی-دکتر سیدمحمد اعرابی-دکتر سیما فردوسی-دکتر عباس غفاری-دکتر عبدالرضا حافظی-دکتر علی تقی زاده هرات-دکتر عین اله فرامرز-دکتر غلامرضا خاکی-دکتر محمد کاظمی-دکتر مصطفی جعفری-دکتر هادی رهبری-فرزانه نادرپور-محمدحسن علیپور فلاح پسند-مهندس آرمین خوشوقتی-مهندس حسن فرضی-مهندس طهمورث جوانبخت-مهندس مهدی محمودی-مهندس کرم رضایی و …

محصولات به شرح ذیل است:

نمایش 1–27 از 95 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

700,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ثبت نام در هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد (بخش آنلاین)

1,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ثبت نام در هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد (بخش حضوری)

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط موثر مدیریت عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخور 360 درجه(مطالعه موردی)

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد مدیران؛ چرا و چگونه؟

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد، دغدغه یا راه حل؟

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد؛ هماهنگی استراتژی و عمل

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارکان ارزيابی عملکرد مديران منابع انسانی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازخورد موثر به کارکنان با رويکرد توسعه عملکرد

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی تاثير اجرای بهينه نظام های مديريت منابع انسانی در عملکرد سازمان ها

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی چالش های اندازه گیری منابع انسانی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی رابطه مديريت دانش و مديريت عملکرد مديران

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام مديريت عملکرد (مطالعه موردی: صنعت برق)

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پرداخت مبتنی بر عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پیاده سازی مدل مدیریت عملکرد، تدبیری جامع نگر و تحلیلی روانشناختی از نیازهای انسان

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تبديل کارکنان نامرئی به کارکنان موثر سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تجربه پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در شرکت سینره (مطالعه موردی)

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تدوین معیار و شاخص های صحیح در ارزیابی عملکرد مدیریتی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تشريح مدل نوين CPA در ارزشيابی عملکرد و نحوه اجرای آن در سازمان

40,000 تومان