نمایش 1–27 از 119 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

514,400 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

259,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

207,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

242,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

169,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

152,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

216,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

732,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

321,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

351,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

332,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

388,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

270,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

244,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

345,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

1,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران(سطوح مدیران ارشد)

83,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط موثر مدیریت عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

55,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخور 360 درجه(مطالعه موردی)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد مدیران؛ چرا و چگونه؟

93,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد، دغدغه یا راه حل؟

83,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد؛ هماهنگی استراتژی و عمل

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارکان ارزيابی عملکرد مديران منابع انسانی

32,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های دانش محور

122,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازخورد موثر به کارکنان با رويکرد توسعه عملکرد

63,000 تومان