نمایش 1–27 از 119 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

1,028,800 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 1,036,000 تومان بود.قیمت فعلی 518,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 970,000 تومان بود.قیمت فعلی 485,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 676,000 تومان بود.قیمت فعلی 338,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 610,000 تومان بود.قیمت فعلی 305,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 864,000 تومان بود.قیمت فعلی 432,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

2,928,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 1,286,000 تومان بود.قیمت فعلی 643,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

702,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

664,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

776,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

540,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

488,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

691,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

2,440,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران(سطوح مدیران ارشد)

167,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط موثر مدیریت عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

111,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخور 360 درجه(مطالعه موردی)

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد مدیران؛ چرا و چگونه؟

187,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد، دغدغه یا راه حل؟

167,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی عملکرد؛ هماهنگی استراتژی و عمل

117,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارکان ارزيابی عملکرد مديران منابع انسانی

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های دانش محور

244,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازخورد موثر به کارکنان با رويکرد توسعه عملکرد

126,000 تومان