مدیریت دانش: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “مدیریت دانش” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دکتر بهرام جلوداری-دکتر حسین گائینی-دکتر سعید شهبازمرادی و …

محصولات به شرح ذیل است:

Showing all 15 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

169,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم کوچینگ و تسهیل فرایند انتقال دانش

57,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم مدیریت دانش از منظر Zen of Management

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم موانع و محدودیت های مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

57,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله الزامات مدیریت دانش در سازمان ها

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله تاثیر مدیریت دانش و آموزش بر افزایش بهره وری در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله طراحی مدل هوش سازمان اجتماعی (موردکاوی:شهرداری تهران)

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه سازمان های آموزشی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی در سیستم مدیریت دانش سازمانی

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله نقش مدیریت دانش در مکان یابی و استقرار سازمان های نظامی

22,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت دانش، کنکاشی در عوامل شکست

105,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت دانش

76,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فول پکیج مدیریت دانش

169,500 تومان
-20%
افزودن به سبد خرید
بستن

فول پکیج فیلم و کتاب ویژه مدیران

8,322,100 تومان 6,658,000 تومان