مدیریت دانش: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “مدیریت دانش” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دکتر بهرام جلوداری-دکتر حسین گائینی-دکتر سعید شهبازمرادی و …

محصولات به شرح ذیل است:

نمایش دادن همه 14 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کوچینگ و تسهیل فرایند انتقال دانش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت دانش از منظر Zen of Management

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم موانع و محدودیت های مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله الزامات مدیریت دانش در سازمان ها

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر مدیریت دانش و آموزش بر افزایش بهره وری در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله طراحی مدل هوش سازمان اجتماعی (موردکاوی:شهرداری تهران)

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه سازمان های آموزشی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی در سیستم مدیریت دانش سازمانی

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقش مدیریت دانش در مکان یابی و استقرار سازمان های نظامی

22,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت دانش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت دانش

300,000 تومان
-12%
افزودن به سبد خرید

فول پکیج فیلم DVD های آموزشی (ویژه مدیران)

12,000,000 تومان