نمایش 1–27 از 31 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

169,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

162,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت پروژه

113,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

270,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

259,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت پروژه

180,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت پروژه

172,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با مفاهیم استاندارد مدیریت تغییرات

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آنچه از یک مدیر در دهه های پیش روی انتظار می رود

31,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم از استراتژی سازمان تا اجرای پروژه (مطالعه موردی در حوزه صنعت)

54,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم انتخاب مدل تعالی برای سازمان پروژه محور بر اساس مفاهیم مدیریت عملکرد

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی کنترل پروژه در پروژه های EPC

73,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پازل اجرای اثربخش مدیریت برنامه ریزی در ایران

48,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تعالی سازمان در مدیریت پروژه

70,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تقابل مهارت های مدیران پروژه مدرن با مدیران پروژه سنتی

49,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تلخی ها و شیرینی های طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (مطالعه موردی)

91,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل تحلیل سودآوری پروژه ها

91,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت تفاوت ها در مدیریت پروژه

97,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت چابک پروژه ها

79,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت ریسک

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ملاحظات و نیازهای آینده در حوزه مدیریت پروژه به چه صورت خواهد بود؟

96,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مهندسی اجرا در مدیریت پروژه

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رویكردهای مختلف جهت تهیه ساختار شكست كار (WBS) در برنامه ریزی پروژه ها

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت پروژه ساخت ماشین keber و فیکسچرهای جوش

15,600 تومان