Showing all 20 results

مشاهده فیلترها

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

169,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

162,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت پروژه

133,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی سومین کنفرانس مدیریت پروژه

107,500 تومان

فایل فیلم بررسی کنترل پروژه در پروژه های EPC

41,000 تومان

فایل فیلم تعالی سازمان در مدیریت پروژه

39,000 تومان

فایل فیلم تقابل مهارت های مدیران پروژه مدرن با مدیران پروژه سنتی

27,500 تومان

فایل فیلم تلخی ها و شیرینی های طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (مطالعه موردی)

51,000 تومان

فایل فیلم مدیریت تفاوت ها در مدیریت پروژه

54,000 تومان

فایل فیلم مدیریت چابک پروژه ها

44,000 تومان

فایل فیلم مدیریت ریسک

60,000 تومان

فایل فیلم ملاحظات و نیازهای آینده در حوزه مدیریت پروژه به چه صورت خواهد بود؟

53,500 تومان

فایل فیلم مهندسی اجرا در مدیریت پروژه

32,500 تومان

فایل مقاله بررسی رویکردهای مختلف جهت تهیه ساختار شکست کار (WBS) در برنامه ریزی پروژه ها

23,400 تومان

فایل مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

27,300 تومان

فایل مقاله مدیریت پروژه ساخت ماشین keber و فیکسچرهای جوش

15,600 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت پروژه

458,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت پروژه

52,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

64,400 تومان

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت پروژه

43,600 تومان