مدیریت منابع انسانی: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “مدیریت منابع انسانی” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیلانی-پروفسور ناصر میرسپاسی-حمید محسنی-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر ابوالفضل طالبی-دکتر احمد حسنی-دکتر بهزاد ابوالعلایی-دکتر تهمینه باهری-دکتر حسن فرضی-دکتر حیدر امیران-دکتر خدایار ابیلی-دکتر داریوش غلام زاده-دکتر سارا سام خانی-دکتر سعید خزایی-دکتر سعید شهبازمرادی-دکتر سید احمد طباطبایی-دکتر سید بابک علوی-دکتر سید مهرداد هاشمی-دکتر سیداحمد بزاز جزایری-دکتر عباس غفاری-دکتر عبدالرضا حافظی-دکتر غلامرضا خاکی-دکتر قاسم انصاری رنانی-دکتر محمدعلی محمدی-دکتر محمودرضا چراغعلی-دکتر مصطفی جعفری-دکتر هادی رهبری-دکتر کاوه تیمورنژاد-مجید جلالی-مهندس آرمین خوشوقتی-مهندس ابراهیم کاظمی-مهندس افشین دبیری-مهندس سید عمادالدین شجاعی-مهندس سیدحامد حسینی نژاد-مهندس طهمورث جوانبخت-مهندس محمدحسن امامی-Even Bolstad و …

محصولات به شرح ذیل است:

Showing 1–27 of 145 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

241,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

391,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

282,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

170,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

153,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

177,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

587,700 تومان
-40%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

273,000 تومان 163,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

171,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

184,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

352,500 تومان 176,250 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

145,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

178,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی نرم افزار آن

24,500 تومان 12,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

43,000 تومان 21,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

28,000 تومان 14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

30,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

48,000 تومان 24,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

30,000 تومان 15,000 تومان

فایل فیلم آسیب شناسی نظام های جبران خدمات، انگیزش و اعطای پاداش در ایران

-50%
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

17,000 تومان 8,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار

97,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

75,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی

91,200 تومان