مدیریت منابع انسانی: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “مدیریت منابع انسانی” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیلانی-پروفسور ناصر میرسپاسی-حمید محسنی-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر ابوالفضل طالبی-دکتر احمد حسنی-دکتر بهزاد ابوالعلایی-دکتر تهمینه باهری-دکتر حسن فرضی-دکتر حیدر امیران-دکتر خدایار ابیلی-دکتر داریوش غلام زاده-دکتر سارا سام خانی-دکتر سعید خزایی-دکتر سعید شهبازمرادی-دکتر سید احمد طباطبایی-دکتر سید بابک علوی-دکتر سید مهرداد هاشمی-دکتر سیداحمد بزاز جزایری-دکتر عباس غفاری-دکتر عبدالرضا حافظی-دکتر غلامرضا خاکی-دکتر قاسم انصاری رنانی-دکتر محمدعلی محمدی-دکتر محمودرضا چراغعلی-دکتر مصطفی جعفری-دکتر هادی رهبری-دکتر کاوه تیمورنژاد-مجید جلالی-مهندس آرمین خوشوقتی-مهندس ابراهیم کاظمی-مهندس افشین دبیری-مهندس سید عمادالدین شجاعی-مهندس سیدحامد حسینی نژاد-مهندس طهمورث جوانبخت-مهندس محمدحسن امامی-Even Bolstad و …

محصولات به شرح ذیل است:

نمایش 1–27 از 140 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

550,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

700,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

700,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی نرم افزار آن

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

50,000 تومان

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نظام های جبران خدمات، انگیزش و اعطای پاداش در ایران

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی

100,000 تومان