Showing 1–27 of 31 results

مشاهده فیلترها

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

169,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

154,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

147,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت تولید

309,000 تومان 154,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

288,000 تومان 144,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت تولید

163,500 تومان

فایل فیلم تحلیل داده ها در مدیریت عملیات

51,500 تومان

فایل فیلم چگونه یک ایده جدید تولیدی را طراحی کنیم

58,500 تومان

فایل فیلم مدیریت و کنترل ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی

63,500 تومان

فایل فیلم مروری بر تجارب کاهش هزینه و مهندسی ارزش بهبود عملکرد سازمان های تولیدی و خدماتی ایرانی

49,000 تومان

فایل فیلم نحوه اجرای صحیح مدیریت TPM در کارخانجات

45,000 تومان

فایل فیلم نقش مدیریت دارایی های فیزیکی در تولید و عملیات

45,500 تومان

فایل مقاله PMO راهی برای برگشت سرمایه و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

15,600 تومان

فایل مقاله ارتباط بین برخی از ابزارهای کیفیت در برنامه ریزی تولید با کاهش هزینه، افزایش حجم و کیفیت تولید

15,600 تومان

فایل مقاله ارتباط بین مدیریت کیفیت و کیفیت در مدیریت (نگاهی به ابزارهای کیفی در خودروسازی رنو)

19,500 تومان

فایل مقاله بررسی کاربرد مهندسی ارزش در کارخانجات تولیدی

11,700 تومان

فایل مقاله بررسی ویژگی ‌ها و ساختارهای منابع انسانی در پارادیم های نوین ساخت و تولید

19,500 تومان

فایل مقاله بهینه سازی فرایندهای تولید با رویکرد مهندسی ارزش(مطالعه موردی خطوط مونتاژ ایران خودرو)

15,600 تومان

فایل مقاله چالش های مدیریت عملیات شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی در اجرای تعمیرات با رویکرد نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

27,300 تومان

فایل مقاله رباتیک و جایگاه آن در صنعت (مطالعه موردی شرکت برنز)

13,000 تومان

فایل مقاله طراحی مدیریت دانش بر اساس ERP-Enterprise Resource Planning

19,500 تومان

فایل مقاله عوامل تاثیرگذار در طراحی چیدمان کارخانجات

16,900 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیریت تولید

746,000 تومان

فول پکیج کتاب آموزشی مدیریت تولید

568,000 تومان

کتاب آموزشی رهبری

103,200 تومان

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت تولید

132,000 تومان

کتاب مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

82,400 تومان