نمایش 1–27 از 68 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

678,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

616,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

586,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت تولید

1,236,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

1,152,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت تولید

654,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

542,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

492,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

468,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت تولید

988,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

921,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت تولید

523,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش برتر، رمز موفقیت مديريت توليد و عمليات

153,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اختتامیه اولین کنفرانس مدیریت تولید

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقا بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرا

149,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی و الويت بندی ابزارهای توليد ناب در صنايع فرآيندی

77,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی تولید ناب برای تحول سازمانها

136,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی عملیاتی، حلقه گمشده

117,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم الگوی هماهنگی استراتژی های تولید و کسب و کار با عملکرد سازمانی

140,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اهمیت فاکتورهای کليدی موفقيت در پياده‌سازی ERP به تفکيک فازهای مختلف متدولوژی ASAP

153,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بحران درون و برون سازمانی سازمان های تولیدی بر اساس الگوی پروفسور همر

88,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی تاثیر نگاه مهندسی بر اجرای پروژه ها

131,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی یکپارچه تولید در محیط ERP

118,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پاداش اثربخش ابزاری موثر برای مدیران تولید

106,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پارادایم های فکری مدیریت تولید و عملیات

77,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تحلیل داده ها در مدیریت عملیات

185,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تفکر و برنامه ریزی استراتژیک با نگاه تحلیلی به فرصتها، موانع و مشکلات فراروی در ایران

124,200 تومان