مدیریت تولید: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی

این بخش به بررسی محصولات “مدیریت تولید” می پردازد.

این محصولات در کنفرانس های “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دکتر احمد جعفرنژاد-دکتر اکبر شاه کرمی-دکتر اکبر عالم تبریز-دکتر بهروز زارعی-دکتر بهزاد ابوالعلایی-دکتر سید احمد طباطبایی-دکتر سیدمحمد اعرابی-دکتر سیدمحمد سیدحسینی-دکتر سیدمهدی الوانی-دکتر عباس سقایی-دکتر علی اصغر انواری رستمی-دکتر علی اصغر جهانگیری-دکتر فرید خوش الحان-دکتر فریدون وردی نژاد-دکتر محمد ریاحی-دکتر مهران سپهری-دکتر مهرداد کازرونی-دکتر کاوه محمد سیروس-مهندس رضا رضایی-مهندس علی صالح پور-مهندس غلامرضا صفاکیش-مهندس غلامرضا محمودی-مهندس مبین نادری-مهندس محمدمهدی افلاطونیان-مهندس محمدمهدی افلاطونیان-مهندس مصطفی اشتری اصفهانی-مهندس مصطفی جمالی راد-مهندس هوشنگ رستمیان-مهندس کاوه توکلی و …

محصولات به شرح ذیل است:

نمایش 1–27 از 62 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت تولید

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت تولید

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش برتر، رمز موفقیت مديريت توليد و عمليات

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اختتامیه اولین کنفرانس مدیریت تولید

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقا بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرا

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی و الويت بندی ابزارهای توليد ناب در صنايع فرآيندی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی تولید ناب برای تحول سازمانها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی عملیاتی، حلقه گمشده

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم الگوی هماهنگی استراتژی های تولید و کسب و کار با عملکرد سازمانی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اهمیت فاکتورهای کليدی موفقيت در پياده‌سازی ERP به تفکيک فازهای مختلف متدولوژی ASAP

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بحران درون و برون سازمانی سازمان های تولیدی بر اساس الگوی پروفسور همر

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی تاثیر نگاه مهندسی بر اجرای پروژه ها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی یکپارچه تولید در محیط ERP

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پاداش اثربخش ابزاری موثر برای مدیران تولید

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پارادایم های فکری مدیریت تولید و عملیات

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تحلیل داده ها در مدیریت عملیات

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تفکر و برنامه ریزی استراتژیک با نگاه تحلیلی به فرصتها، موانع و مشکلات فراروی در ایران

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تکنیک های استفاده از ماشین آلات

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم جایگاه مهندسی ارزش و هزینه در مدیریت فرآیندهای سازمانی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های مدیریتی نگهداری و تعمیرات (جلسه پرسش و پاسخ)

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه یک ایده جدید تولیدی را طراحی کنیم

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهبردها و راهکارهای مدیریتی و تاثیر آن بر فراز و فرود سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهکارهای استفاده از انرژی های نهفته در کارخانجات

40,000 تومان