نمایش 1–27 از 68 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

271,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

246,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

234,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت تولید

494,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

460,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت تولید

261,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش برتر، رمز موفقیت مديريت توليد و عمليات

76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اختتامیه اولین کنفرانس مدیریت تولید

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقا بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرا

74,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی و الويت بندی ابزارهای توليد ناب در صنايع فرآيندی

38,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی تولید ناب برای تحول سازمانها

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استراتژی عملیاتی، حلقه گمشده

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم الگوی هماهنگی استراتژی های تولید و کسب و کار با عملکرد سازمانی

70,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اهمیت فاکتورهای کليدی موفقيت در پياده‌سازی ERP به تفکيک فازهای مختلف متدولوژی ASAP

76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بحران درون و برون سازمانی سازمان های تولیدی بر اساس الگوی پروفسور همر

44,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی تاثیر نگاه مهندسی بر اجرای پروژه ها

65,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی یکپارچه تولید در محیط ERP

59,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پاداش اثربخش ابزاری موثر برای مدیران تولید

53,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پارادایم های فکری مدیریت تولید و عملیات

38,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تحلیل داده ها در مدیریت عملیات

92,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تفکر و برنامه ریزی استراتژیک با نگاه تحلیلی به فرصتها، موانع و مشکلات فراروی در ایران

62,100 تومان