نمایش 136–157 از 157 نتیجه

افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چارچوب ماژول های مدیریتی مدل تعالی منابع انسانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چگونه با روان‌شناسی به ارزیابی عملکرد بپردازیم؟

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله رباتیک و جایگاه آن در صنعت (مطالعه موردی شرکت برنز)

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله رتبه ‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی بر مبنای متغیر های مالی ترازنامه با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری با معیارهای چند‌گانه

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سنجش تسهیلات رفاهی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سیستم اثربخش ارزشیابی عملكرد كاركنان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ مبانی ، رویکرد ها و روش ها

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله شناخت و ایجاد تیم های اثربخش

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخص های اصلی ارتقای شغلی مدیران دستگاه های اجرایی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله طراحی مدل هوش سازمان اجتماعی (موردکاوی:شهرداری تهران)

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله عوامل موثر بر چیدمان كالا و قفسه بندی انبار و ایمنی خدمات انبارداری

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی درارزیابی و انتخاب مدیران شایسته (مطالعه موردی: شرکت تبلیغ گستر سیما آرا)

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله کاربرد هوش تجاری در ارزیابی چند بعدی عملكرد سازمان و پرسنل

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت پروژه ساخت ماشین keber و فیکسچرهای جوش

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه سازمان های آموزشی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی پایدار با رویكرد معادلات ساختاری و تفسیری جهت كاهش آسیب پذیری نیروی انسانی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی در سیستم مدیریت دانش سازمانی

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت، برنامه ریزی و اجرای توسعه مدیران و نظام جانشین پروری در منابع انسانی سازمان ها

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقش آموزش و توسعه اثربخش در بازدهی سازمان ها از جمله توسعه تولید و اشتغال بعنوان فرآیند مداوم و همیشگی

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقش مدیریت دانش در مکان یابی و استقرار سازمان های نظامی

22,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقشه راه نوآوری سازمانی : تبدیل فرصت ها به ارزش های مشهود

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

7,800 تومان