نمایش دادن همه 22 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

352,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

564,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی رابطه متقابل دلبستگی سازمانی و ارتقای برند منابع انسانی و کارفرما (مطالعه موردی)

72,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی راهکارهای ارتقای شایستگی کارکنان در سازمان های پیشرو

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های تحول از مدیریت اداری به مدیریت منابع انسانی

76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری منابع انسانی برای بقا و پویایی سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (مورد کاوی شرکت همکاران سیستم)

53,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های مدیریت منابع انسانی برای کارکنان متولدین دهه 70

82,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد نظریه تلنگر در جلب مشارکت و ارتقای سطح درگیری افراد (مطالعه موردی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا)

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نظام جبران خدمات بهره ور در شرایط ویژه اقتصادی مبتنی بر مدل TTM (مورد کاوی شرکت CINERE)

67,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد و تعهدات کارکنان سازمان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه تسهیم دانش و فراموشی سازمانی هدفمند با سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با حفظ و نگهداری نیروی انسانی در شرکت های مواد غذایی فعال در شهرستان تبریز (مطالعه موردی: شیرین عسل)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی شاخص منابع انسانی و زیر شاخص های مربوطه به ایران بر پایه شاخص های نوآوری های جهانی GII-Global Innovation Index

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بهبود و تحول در مدیریت منابع انسانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر منابع انسانی بر بهره وری و پویایی سازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تبیین اثرگذاری بازخورد شغلی بر یادگیری شغلی، خودکارآمدی و عملکرد شغلی ( مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی شهر تهران)

24,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین الگوی کاربردی در زمینه ابقای نیروی انسانی در شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چارچوب ماژول های مدیریتی مدل تعالی منابع انسانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی پایدار با رویكرد معادلات ساختاری و تفسیری جهت كاهش آسیب پذیری نیروی انسانی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

27,300 تومان