نمایش 28–54 از 167 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

77,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

86,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

54,000 تومان

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نظام های جبران خدمات، انگیزش و اعطای پاداش در ایران

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

30,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اثربخش نمودن داده کاوی (Data Mining) در مدیریت منابع انسانی

132,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

34,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار

134,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی

125,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی آینده منابع انسانی

79,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی رابطه متقابل دلبستگی سازمانی و ارتقای برند منابع انسانی و کارفرما (مطالعه موردی)

72,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی راهکارهای ارتقای شایستگی کارکنان در سازمان های پیشرو

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی سیستم جذب و نگهداشت کارکنان

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های پیشرفته منابع انسانی و آسیب شناسی وضع موجود

63,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های تحول از مدیریت اداری به مدیریت منابع انسانی

76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جبران خدمات در تحولات پیش رو

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جدید جانشین پروری و ارزشمندسازی کارکنان

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش شایسته سالاری در مدیریت و انتخاب مدیران

47,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری منابع انسانی برای بقا و پویایی سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پیاده سازی مدل MARS در رفتار سازمانی سازمان

93,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تاب آوری سازمان ها و رفع چالش های ارتباطی

129,800 تومان