نمایش 28–54 از 167 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

154,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

172,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

61,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اثربخش نمودن داده کاوی (Data Mining) در مدیریت منابع انسانی

264,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار

268,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی

250,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی آینده منابع انسانی

158,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی رابطه متقابل دلبستگی سازمانی و ارتقای برند منابع انسانی و کارفرما (مطالعه موردی)

145,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی راهکارهای ارتقای شایستگی کارکنان در سازمان های پیشرو

109,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی سیستم جذب و نگهداشت کارکنان

117,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های پیشرفته منابع انسانی و آسیب شناسی وضع موجود

127,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های تحول از مدیریت اداری به مدیریت منابع انسانی

153,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جبران خدمات در تحولات پیش رو

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جدید جانشین پروری و ارزشمندسازی کارکنان

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

216,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش شایسته سالاری در مدیریت و انتخاب مدیران

95,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری منابع انسانی برای بقا و پویایی سازمان

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پیاده سازی مدل MARS در رفتار سازمانی سازمان

187,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تاب آوری سازمان ها و رفع چالش های ارتباطی

259,600 تومان