نمایش 55–81 از 167 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تحلیل فرآیندهای منابع انسانی برای کمک به سودآوری سازمان

124,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تشریح مدل راهکارهای اجرائی توانمندسازی منابع انسانی ایران

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه سرمایه انسانی با روش ارشادی (Mentoring)

115,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (مورد کاوی شرکت همکاران سیستم)

53,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش سازمان و منابع انسانی با نسل های موجود در یک سازمان (شکاف بین نسلی)

97,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های بومی مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایرانی

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های مدیریت منابع انسانی برای کارکنان متولدین دهه 70

82,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چرا آموزش های سازمانی به اندازه ای که انتظار داریم اثربخش نیست

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونگی تاثیرگذاری مدیران منابع انسانی بر مدیران ارشد سازمان ها

44,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه حس تعلق شغلی کارکنان را افزایش دهیم؟

58,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه کارکنان عاشق شغل در سازمان داشته باشیم

47,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم درس هایی از مربیان برای مدیریت منابع انسانی

72,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم دسته بندی اقدامات توسعه سرمایه های انسانی در شرایط دورکاری (مطالعه موردی شرکت داتین)

64,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رفتار سازمانی در کشورهای توسعه یافته

74,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رهبری منابع انسانی

135,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رویکرد چابک سازی سازمان در منابع انسانی (Agile HR)

96,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ساخت یک تیم خوب فوتبال در یک سطح حرفه ای از نقطه نظر فنی

51,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شایستگی های مدیران و راهبران پایدار سازمان ها (نیاز، الزام و وجه رقابت آینده)

133,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران-مطالعه موردی

66,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم غلبه بر موانع مربی گری در مدیریت عملکرد، پیشنهاد رویکردی استراتژیک

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرآیند و مهارت های مربی گری در سازمان ها

65,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرهنگ سازمانی، پدیده ای که باید با آن ساخت یا می توان آن را ساخت

63,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فنون مصاحبه آنلاین

73,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد Gamification در منابع انسانی

129,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد نظریه تلنگر در جلب مشارکت و ارتقای سطح درگیری افراد (مطالعه موردی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا)

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کارکنان چرا می آیند؟ چرا می مانند؟ چرا می روند؟

36,900 تومان