نمایش 82–108 از 167 نتیجه

افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم گذر از چالش دورکاری

60,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل تحول از مدیریت اداری به رهبری سرمایه های انسانی (مطالعه موردی)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل های کوچینگ برای مدیران و مدیران در نقش کوچ

144,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیر با هوش هیجانی

144,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیران منابع انسانی و چالش بازاریابی داخل

71,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت اخلاقی منابع انسانی، شرط تعالی سازمانی

51,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

49,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رویکرد حاکمیت شرکتی

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت راهبردی منابع انسانی با تاکید و توجه به حضور نسل جوان در سازمان ها

48,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد با رویکرد مربی گری ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان )

62,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد کارکنان دورکار با رویکرد کوچینگ سازمانی

66,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد منابع انسانی و اثربخشی در سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت منابع انسانی و رهبری سازمان

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت هوش، استعداد و شایستگی در سازمان ها

84,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مربی گری از طریق ارائه بازخور موثر

38,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مربی گری، منش رهبری-ارائه نتیجه مطالعه مدیران درگیر بحران در عرصه بین المللی

85,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نظام جبران خدمات بهره ور در شرایط ویژه اقتصادی مبتنی بر مدل TTM (مورد کاوی شرکت CINERE)

67,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نظام عملیاتی سنجش رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش قابلیت های 10 گانه مدیران منابع انسانی در مدیریت سازمان های پیچیده کسب و کار

46,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت منابع انسانی در بحران

100,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله آسیب شناسی عدم پذیرش استقرار سیستم مدیریت عملکرد از سوی کارکنان یک شرکت لیزینگ خودرو

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایرانی

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله اثر برخی پیشایندهای فردی و سازمانی بر طفره روی مجازی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله امکان سنجی پیاده سازی داشبورد مدیریت یکپارچه فرآیندهای یادگیری مبتنی بر استاندارد ISO 29990 (مورد کاوی شهرداری تهران)

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی الزامات سازگاری سازمان ها برای دوام در دوران کرونا (با تاکيد بر فعاليت های شرکت برق منطقه ای خراسان)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی پیشرفت نوآوری با استفاده از شاخص های نوآوری جهانی(GII) در مبحث سنجش اثربخشی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدارسازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر مولفه های نظم، ترتیب، انظباط و استانداردسازی نظام آراستگی 5s بر کیفیت زندگی کاری

11,700 تومان