در حال نمایش 20 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

4,660,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

3,660,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آیا برای استخدام نسل z آماده ایم؟

237,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ابزارهای نوین در فرایند جذب و استخدام استعدادها

218,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارزیابی و استخدام با رویکرد کانون ارزیابی

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استعدادیابی در سازمان با رویکرد مبتنی بر توانمندسازی جهت جانشینی مشاغل کلیدی

290,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی جذب و استخدام

208,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بایدها و نبایدهای ساخت یک برند کارفرمایی ارزشمند

314,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تدوین مدل مدیریت استعداد (TM) با رویکرد جانشین پروری

211,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تکنیک های مدرن Sourcing در جذب و استخدام

223,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم جذب کدام تیپ شخصیتی برای کدام مسئولیت؟

288,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونگی گذر از ریسک های مدیریت استعداد در عصر دیجیتال

208,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رهبری استعدادها (جذب سرمایه های انسانی)

216,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رویکردی نو به آزمون و مصاحبه رفتاری

386,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم سناریوهای کوچینگی برای فردای استخدام

232,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شکار استعدادها در عصر دیجیتال

201,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی مدل شایستگی چند بعدی مدیران و کارمندان

232,800 تومان