نمایش 1–27 از 679 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

1,028,800 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

967,200 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

604,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

662,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

171,500 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

642,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

616,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

338,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

678,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

630,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

656,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

678,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

632,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

340,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

518,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

1,600,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

528,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

616,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

306,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

415,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

412,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

536,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

324,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

586,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

354,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

485,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

783,600 تومان