Showing all 12 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

145,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم مدیریت عملکرد با رویکرد مربی گری ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان )

34,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم مدیریت هوش، استعداد و شایستگی در سازمان ها

47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله آسیب شناسی منابع انسانی

9,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله بررسی ارتباط بین مولفه های تاب آوری سازمانی با موفقیت و تداوم کسب و کار بانک ها (مطالعه موردی : بانک آینده)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله تحلیل گری منابع انسانی در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی (مطالعه موردی ایران خودرو خراسان)

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله تعهد شغلی کلید توسعه پایدار

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله شناخت و ایجاد تیم های اثربخش

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل مقاله مدیریت، برنامه ریزی و اجرای توسعه مدیران و نظام جانشین پروری در منابع انسانی سازمان ها

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

102,800 تومان