Showing all 12 results

مشاهده فیلترها

پکیج فیلم آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

145,500 تومان

فایل فیلم بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

60,000 تومان

فایل فیلم مدیریت عملکرد با رویکرد مربی گری ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان )

34,500 تومان

فایل فیلم مدیریت هوش، استعداد و شایستگی در سازمان ها

47,000 تومان

فایل مقاله آسیب شناسی منابع انسانی

9,500 تومان

فایل مقاله بررسی ارتباط بین مولفه های تاب آوری سازمانی با موفقیت و تداوم کسب و کار بانک ها (مطالعه موردی : بانک آینده)

19,500 تومان

فایل مقاله تحلیل گری منابع انسانی در سازمانها

9,100 تومان

فایل مقاله تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی (مطالعه موردی ایران خودرو خراسان)

14,300 تومان

فایل مقاله تعهد شغلی کلید توسعه پایدار

9,100 تومان

فایل مقاله شناخت و ایجاد تیم های اثربخش

19,500 تومان

فایل مقاله مدیریت، برنامه ریزی و اجرای توسعه مدیران و نظام جانشین پروری در منابع انسانی سازمان ها

19,500 تومان

کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

102,800 تومان