Showing all 14 results

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

700,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استخدام بر اساس شایستگی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازاریابی جذب و برند کارفرمایی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم جذب سرمایه انسانی کارآمد با هنر شخصیت شناسی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه حرفه ای ها را شکار کنیم؟

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم درس هایی از دنیای جذب و حفظ مشتریان برای دنیای جذب و حفظ کارکنان

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرصت ها و رویکردهای جذب در بستر چالش های کنونی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل نظام شایستگی در جذب و بکارگیری منابع انسانی کارآمد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استعدادیابی با رویکرد جانشین پروری

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی شاخص های جذب و استخدام افراد در شرکت های معتبر جهان با رویکرد نوآورانه و خلاقانه ( مورد مطالعه: گوگل،مایکروسافت و آمازون )

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی عملکرد شرکت مهندسی، تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز در جامعه پذیری کارکنان در بدو استخدام

5,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله مروری بر نقش بازاریابی محتوا به عنوان ابزار بازاریابی استخدام در جذب استعدادها

12,600 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

105,500 تومان