در حال نمایش 17 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

3,144,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

2,620,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اثربخش نمودن داده کاوی (Data Mining) در مدیریت منابع انسانی

264,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پیاده سازی مدل MARS در رفتار سازمانی سازمان

187,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه سرمایه انسانی با روش ارشادی (Mentoring)

231,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش سازمان و منابع انسانی با نسل های موجود در یک سازمان (شکاف بین نسلی)

195,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه حس تعلق شغلی کارکنان را افزایش دهیم؟

116,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رهبری منابع انسانی

270,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رویکرد چابک سازی سازمان در منابع انسانی (Agile HR)

193,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شایستگی های مدیران و راهبران پایدار سازمان ها (نیاز، الزام و وجه رقابت آینده)

266,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد Gamification در منابع انسانی

259,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم گذر از چالش دورکاری

121,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل های کوچینگ برای مدیران و مدیران در نقش کوچ

288,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیر با هوش هیجانی

288,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت منابع انسانی در بحران

200,200 تومان