Showing all 8 results

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت تفاوت ها در مدیریت پروژه

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت چابک پروژه ها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت ریسک

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رویکردهای مختلف جهت تهیه ساختار شکست کار (WBS) در برنامه ریزی پروژه ها

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت پروژه ساخت ماشین keber و فیکسچرهای جوش

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

64,400 تومان