Showing all 8 results

مشاهده فیلترها

پکیج فیلم آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

242,500 تومان 145,500 تومان

فایل فیلم ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخور 360 درجه(مطالعه موردی)

29,000 تومان

فایل فیلم پرداخت مبتنی بر عملکرد

55,500 تومان

فایل فیلم تکنیک ها و شیوه های نوین رهبری در سازمان ها

52,500 تومان

فایل فیلم جانشین پروری با هدف دستیابی به منابع سه جانبه (جامعه-شرکت-فرد) (مطالعه موردی)

33,500 تومان

فایل فیلم طراحی کانون ارزیابی عملکرد مدیران جهت کشف استعدادهای سازمان

29,500 تومان

فایل فیلم معرفی سیستم مدیریت عملکرد شرکت داروسازی دکتر عبیدی (مطالعه موردی)

21,500 تومان

کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

101,200 تومان