نمایش دادن همه 19 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

732,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

1,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران(سطوح مدیران ارشد)

83,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های دانش محور

122,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی ارزیابی توان اجرایی عملیاتی قبل از اجرا، کنترل آینده گر XQ

56,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی عملکرد کارکنان

128,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های اجرایی طراحی و پیاده سازی سیستم عملکرد پایدار در شرکت ها

115,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه در سازمان کوچینگ کنیم؟

108,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه کانون ارزیابی اثربخش طراحی و پیاده سازی کنیم؟

128,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد جهت پرداخت پاداش

58,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی بازی مدیریتی در کانون های ارزیابی

101,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم قواعد بازخورد در مدیریت عملکرد

62,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر چرخه SDLC

89,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد در سازمان های آینده محور

114,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد در شرایط متغیر امروزی

40,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش طبقه بندی مشاغل بر عملکرد کارکنان

35,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد از سه منظر (شغل، اهداف، رفتار)

96,800 تومان