در حال نمایش 19 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

2,928,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

2,440,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران(سطوح مدیران ارشد)

167,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های دانش محور

244,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی ارزیابی توان اجرایی عملیاتی قبل از اجرا، کنترل آینده گر XQ

112,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی عملکرد کارکنان

257,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های اجرایی طراحی و پیاده سازی سیستم عملکرد پایدار در شرکت ها

231,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه در سازمان کوچینگ کنیم؟

217,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه کانون ارزیابی اثربخش طراحی و پیاده سازی کنیم؟

257,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد جهت پرداخت پاداش

116,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی بازی مدیریتی در کانون های ارزیابی

202,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم قواعد بازخورد در مدیریت عملکرد

125,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر چرخه SDLC

178,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد در سازمان های آینده محور

228,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد در شرایط متغیر امروزی

81,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش طبقه بندی مشاغل بر عملکرد کارکنان

70,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد از سه منظر (شغل، اهداف، رفتار)

193,600 تومان