در حال نمایش 9 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

586,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

468,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بحران درون و برون سازمانی سازمان های تولیدی بر اساس الگوی پروفسور همر

88,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پاداش اثربخش ابزاری موثر برای مدیران تولید

106,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهکارهای استفاده از انرژی های نهفته در کارخانجات

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم روش های نوین در افزایش بهره وری تولید

66,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت محدوده کسب و کار در شرکت های تولیدی

59,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مهندسی نگاهداشت در تولید صنعتی و ازدیاد بهره وری

73,800 تومان