نمایش دادن همه 9 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

293,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

234,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بحران درون و برون سازمانی سازمان های تولیدی بر اساس الگوی پروفسور همر

44,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پاداش اثربخش ابزاری موثر برای مدیران تولید

53,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهکارهای استفاده از انرژی های نهفته در کارخانجات

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم روش های نوین در افزایش بهره وری تولید

33,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت محدوده کسب و کار در شرکت های تولیدی

29,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مهندسی نگاهداشت در تولید صنعتی و ازدیاد بهره وری

36,900 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان