Showing all 7 results

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های پیشرفته منابع انسانی و آسیب شناسی وضع موجود

35,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چرا آموزش های سازمانی به اندازه ای که انتظار داریم اثربخش نیست

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مربی گری از طریق ارائه بازخور موثر

21,500 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

157,200 تومان