Showing all 6 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

پکیج فیلم آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم پیاده سازی مدل مدیریت عملکرد، تدبیری جامع نگر و تحلیلی روانشناختی از نیازهای انسان

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم رهبری، رویکردی برای ایجاد تعهد و تعلق در کارکنان سازمان

55,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم روش تدوین شاخص های رفتاری مدیران

15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

فایل فیلم نحوه ارزشیابی مدیران در سازمان ها

41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ارزیابی عملکرد

108,000 تومان