نمایش دادن همه 25 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

150,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Quality of Products and Decreasing the Expenditures of Companies Through Lean and Six Sigma Management Strategies – A Case Of Lean SIX SIGMA Project: Reduction Of Responding Time For Maritime Accidents In Korea Coast Guard

46,500 تومان 23,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش بهره وری در ایران

18,000 تومان 9,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقای بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع

22,500 تومان 11,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقای سطح بهره وری تولید از طریق شکست اهداف استراتژیک

20,500 تومان 10,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار مدیریت خرد در شرکت ها-اکتساب و برداشت خرد از کارشناسان ارشد در حال ترک سازمان، بازنشستگی و غیره-رفتار با ستارگان سازمان و حفظ و حراست از آنها به هنگام ترک سازمان و ارتباط های بعدی

55,000 تومان 27,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بهره وری عوامل تولید در بخش حمل و نقل کشور

40,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بکارگیری مدل شیوه اجرا، برای ارتقای بهره وری در سازمان ها

27,500 تومان 13,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری همراه با بهره بری در نظام های اداری

24,000 تومان 12,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توانمندسازی منابع انسانی رویکردی برای ارتقای بهره وری ملی

25,500 تومان 12,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم دستاوردهای نظری و کاربردی اجرای پروژه های مدیریت بهره وری و کیفیت در سازمان های ایرانی

21,000 تومان 10,500 تومان
-49%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهبرد استانداردسازی، بهره وری و الگوسازی مصرف

33,000 تومان 16,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شایسته سالاری از تولید تا حضور در بازار جهانی

25,000 تومان 12,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی مدلی کاربردی جهت پیاده سازی مدیریت بهره وری مصرف سوخت در کشور

25,500 تومان 12,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات مالی

13,000 تومان 6,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک و بهره وری در رقابت بین المللی با رویکرد علمی کاربردی

27,500 تومان 13,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت خرد در بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات

18,500 تومان 9,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت خرد و ماحصل تجربیات در جلوگیری از خروج دانش فنی سازمان

32,000 تومان 16,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مراسم اختتامیه دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

رایگان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت-قرائت پیام وزیر بازرگانی دکتر مهدی غضنفری

رایگان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش بهره وری در اصلاح الگوی مصرف

رایگان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش توسعه منابع انسانی در بهره وری

رایگان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت کیفیت در جهانی شدن برندها

30,500 تومان 15,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نهضت کیفیت و تاثیر آن بر رشد بهره وری در کشور

22,000 تومان 11,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

108,000 تومان