نمایش دادن همه 26 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

578,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

924,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Quality of Products and Decreasing the Expenditures of Companies Through Lean and Six Sigma Management Strategies – A Case Of Lean SIX SIGMA Project: Reduction Of Responding Time For Maritime Accidents In Korea Coast Guard

83,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش بهره وری در ایران

32,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقای بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقای سطح بهره وری تولید از طریق شکست اهداف استراتژیک

36,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم استقرار مدیریت خرد در شرکت ها-اکتساب و برداشت خرد از کارشناسان ارشد در حال ترک سازمان، بازنشستگی و غیره-رفتار با ستارگان سازمان و حفظ و حراست از آنها به هنگام ترک سازمان و ارتباط های بعدی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی بهره وری عوامل تولید در بخش حمل و نقل کشور

9,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بکارگیری مدل شیوه اجرا، برای ارتقای بهره وری در سازمان ها

49,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری همراه با بهره بری در نظام های اداری

43,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توانمندسازی منابع انسانی رویکردی برای ارتقای بهره وری ملی

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم دستاوردهای نظری و کاربردی اجرای پروژه های مدیریت بهره وری و کیفیت در سازمان های ایرانی

37,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم راهبرد استانداردسازی، بهره وری و الگوسازی مصرف

60,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شایسته سالاری از تولید تا حضور در بازار جهانی

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی مدلی کاربردی جهت پیاده سازی مدیریت بهره وری مصرف سوخت در کشور

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات مالی

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک و بهره وری در رقابت بین المللی با رویکرد علمی کاربردی

49,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت خرد در بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات

33,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت خرد و ماحصل تجربیات در جلوگیری از خروج دانش فنی سازمان

57,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مراسم اختتامیه دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت-قرائت پیام وزیر بازرگانی دکتر مهدی غضنفری

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش بهره وری در اصلاح الگوی مصرف

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش توسعه منابع انسانی در بهره وری

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت کیفیت در جهانی شدن برندها

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نهضت کیفیت و تاثیر آن بر رشد بهره وری در کشور

39,600 تومان