Showing all 11 results

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

200,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی نرم افزار آن

24,500 تومان 12,250 تومان

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نظام های جبران خدمات، انگیزش و اعطای پاداش در ایران

-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

17,000 تومان 8,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش شایسته سالاری در مدیریت و انتخاب مدیران

تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه کارکنان عاشق شغل در سازمان داشته باشیم

28,500 تومان 14,250 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم غلبه بر موانع مربی گری در مدیریت عملکرد، پیشنهاد رویکردی استراتژیک

25,500 تومان 12,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل تحول از مدیریت اداری به رهبری سرمایه های انسانی (مطالعه موردی)

29,000 تومان 14,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیران منابع انسانی و چالش بازاریابی داخل

39,500 تومان 19,750 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت اخلاقی منابع انسانی، شرط تعالی سازمانی

28,500 تومان 14,250 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

97,600 تومان