نمایش دادن همه 11 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

259,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

351,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط موثر مدیریت عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

55,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارکان ارزيابی عملکرد مديران منابع انسانی

32,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازخورد موثر به کارکنان با رويکرد توسعه عملکرد

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی تاثير اجرای بهينه نظام های مديريت منابع انسانی در عملکرد سازمان ها

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام مديريت عملکرد (مطالعه موردی: صنعت برق)

35,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های فرهنگی و مديريتی ارزيابی عملکرد مديران در سازمان های ايرانی

56,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم روان شناسی مديريت و راهکارهای افزايش بهره وری سازمان

39,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نتايج حاصل از ارزيابی عملکرد مديران با استفاده از مدل MEM (مدل تعالی مديران و رهبران سازمانی)

66,600 تومان