Showing all 11 results

مشاهده فیلترها
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی از سر راه کارکنان کنار بروید

54,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی تیم شوید

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی رهبری اثربخش (درباره هیات مدیره و مدیر عامل)

75,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی صفر تا صد یک پروژه

109,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی کارکردن با تو مرا بیچاره کرده است

92,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی کلینیک مدیریت منابع انسانی

69,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت چرخه بهبود بهره وری

122,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت دانش

91,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی مدیریت دانش، کنکاشی در عوامل شکست

105,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کتاب آموزشی نابغه بیکار (توفیق در استخدام)

62,400 تومان