نمایش دادن همه 14 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

333,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

532,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با تغییرات پیشنهادی استاندارد ISO 9001، ویرایش 2015 و نحوه بکارگیری آن

66,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط اندازه گیری عملکرد سازمانی و کارکنان، حلقه مفقوده بهره وری سازمان

55,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتقای بهره وری در بنگاه های صنعتی (ارائه الگویی عملیاتی)

46,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اصول بهره وری و هزینه های اضافی تولید

42,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افتتاحیه ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افتتاحیه ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری و استفاده بهینه از منابع

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت بر خود، عاملی موثر در ارتقای بهره وری و کیفیت

42,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت کیفیت و کیفیت مدیریت در فضای کسب و کار ایران

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش تحول ذهنی مدیران در تقویت بهره وری کسب و کار

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش کارکنان در رقابت پذیری صنعت و اقتصاد

67,500 تومان