نمایش دادن همه 13 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

403,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

644,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Innovation and Quality for Higher Productivity Competitiveness of Companies

65,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Promotion & Preservation of Quality Consistency in Products and Services By Using TOYOTA Management

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Reducing Wastes – it’s Impact Over Productivity

87,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی روند بهره وری در کشور

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم برنامه ریزی استراتژیک با دیدگاه کیفیت

67,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم حکایت بهره وری شرکت جهان الکترونیک (نمونه موفق)

47,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شیوه اجرا مدلی برای افزایش توان اجرایی سازمان

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرهنگ سازمان و بهره وری

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کیفیت ارائه خدمات و راهکارهای اجرایی حفظ مشتری

74,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش فناوری اطلاعات در ارتقای بهره وری

57,600 تومان