فرم ثبت نام: سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

(پس از قطعی شدن حضور، اقدام به ارسال فرم تکمیل شده ذیل نمائید)
ارسال نامه رسمی به همراه تکمیل این فرم، الزامی می باشد.

پرداخت هزینه به ازای هر نفر
(مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد)
( تا 25 دی )
حضوری: 3.700.000 تومان
آنلاین: 2.500.000 تومان

در صورت پرداخت هزینه تا 25 آذر،
از 400 هزار تومان تحفیف ویژه
به ازای هر نفر استفاده نمائید.
(مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد)
حضوری: 3.300.000 تومان
آنلاین: 2.100.000 تومان

  شرکت / سازمان / دانشگاه:

  تلفن:
  داخلی:

  نمابر:
  داخلی:

  نشانی پستی:
  کدپستی 10 رقمی:

  ---------------------------------------------------------

  فاکتور غیر رسمی (بدون ارزش افزوده):

  فاکتور رسمی (9% ارزش افزوده اضافه می گردد):
  شناسه ملی 11 رقمی:
  کد اقتصادی 12 رقمی:

  ---------------------------------------------------------

  نام و نام خانوادگی مسئول پیگیری:

  پست سازمانی مسئول پیگیری:

  تلفن همراه مسئول پیگیری: (صفحه کلید لاتین باشد)

  ایمیل مسئول پیگیری:

  در صورت عدم کسر بیمه، کادر روبرو را علامتگذاری نمائید:
  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 1:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 2:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 3:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 4:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 5:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 6:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  شرکت کننده شماره 7:
  نام و نام خانوادگی:
  پست سازمانی:
  تلفن همراه واتس آپ دار:
  صفحه لینکدین:

  ---------------------------------------------------------

  فول پکیج آموزشی

  -50%
  افزودن به سبد خرید

  فول پکیج آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

  2,982,500 تومان
  -50%
  افزودن به سبد خرید

  فول پکیج مدیریت بهره وری و کیفیت

  2,490,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  فول پکیج ارزیابی عملکرد

  4,600,000 تومان
  -50%
  افزودن به سبد خرید

  فول پکیج مدیریت بازاریابی و فروش

  1,243,500 تومان

  دانلود پکیج فایل آموزشی

  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  403,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

  653,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

  233,600 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

  702,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

  666,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

  351,200 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

  1,220,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  پکیج فایل فیلم آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

  514,400 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

  345,600 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

  332,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

  388,000 تومان
  افزودن به سبد خرید

  دانلود پکیج فایل آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

  244,000 تومان