هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد
چهارشنبه و پنج شنبه - 16 و 17 تیر 1400

ارسال مقاله (اختیاری)

نتایج بررسی ممیزی مقالات
7 تیر 1400

پایان مهلت ارسال مقالات
31 خرداد 1400

در صورت رعایت نکردن هر یک از موارد ذیل، دریافت مقاله شما ممکن است با مشکل مواجه گردد:

1) مقاله در Word به صورت تک ستونی و حداکثر در 20 صفحه تهیه گردد.

2) مهلت ارسال مقاله قابل تمدید نیست. لذا مقاله را سریعتر ارسال نمائید تا روند پذیرش که شامل اصلاحات نگارشی می شود، سریعتر انجام گیرد.

3) حتماً مقالات دارای ارزش علمی را ارسال نمائید. زیرا مقالاتی که دارای ارزش علمی پایینی باشند توسط هیئت علمی مردود اعلام خواهد شد.

4) به مقالات دارای ارزش علمی بالا، پیشنهاد تدریس از طرف این مرکز داده می شود.

5) مقاله نباید کپی برداری از مقاله دیگران باشد. در صورت اثبات، مقاله مذکور حذف خواهد شد.

6) مقاله ارسالی می بایست با رویکرد کاربردی، عملی و پژوهشی باشد.

7) در صورتی که مقاله ارسالی مورد پذیرش قرار گیرد، در کتاب مجموعه مقالات علمی کنفرانس به چاپ خواهد رسید.

8) در صورت پذیرش مقاله، پس از برگزاری، گواهینامه تائید پذیرش علمی پژوهشی صادر خواهد شد.

9) مقاله نباید دارای غلط املایی و نگارشی باشد.

10) اگر در محتوای مقاله جداولی وجود دارد، جداول در مقاله می بایست به صورت عکس JPG در متن قرار گیرد.

11) مقاله را مطابق با “نمونه فایل مقاله” موجود در سایت www.AzmaParsian.com و در فرم تعبیه شده در این سایت ارسال نمائید.

12) مقاله باید دارای چکیده، کلمات کلیدی و اصل مقاله باشد.

13) فونت مقاله B Nazanin و عناوین با همان فونت به صورت Bold و هر 2 با اندازه 14 باشد.

14) فاصله بین سطرهای مقاله، 1 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

15) نتیجه بررسی ممیزی مقالات در زمان مقرر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

  عنوان مقاله

  نام و نام خانوادگی (مسئول ارسال مقاله)

  تلفن همراه (مسئول ارسال مقاله)

  ایمیل (مسئول ارسال مقاله)

  لطفاً مقاله را با پسوند doc و docx بارگزاری نمائید

  تمامی موارد بالا را در فایل ارسالی اجرا کرده ام

  نویسندگان محترم مقالات،
  در صورت تایید مقاله و
  ( درخواست کتاب مجموعه مقالات علمی و یا گواهینامه تایید علمی پژوهشی مقاله )،
  با ما تماس بگیرید:
  88880693-94 (021)

  *در گواهینامه صادره، نام تمامی نویسندگان درج خواهد شد.