نمایش 1–18 از 59 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 15 24 36

فایل فیلم ۱۵ تجربه در قراردادهای نمایندگی و توزیع بین المللی

20,500 تومان

فایل فیلم ۱۵ تجربه در مذاکرات بین المللی

31,500 تومان

فایل فیلم ارتباط موثر مدیریت عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

31,000 تومان

فایل فیلم ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخور ۳۶۰ درجه(مطالعه موردی)

29,000 تومان

فایل فیلم ارزیابی عملکرد مدیران؛ چرا و چگونه؟

52,000 تومان

فایل فیلم ارزیابی عملکرد، دغدغه یا راه حل؟

46,500 تومان

فایل فیلم ارزیابی عملکرد؛ هماهنگی استراتژی و عمل

32,500 تومان

فایل فیلم ارکان ارزیابی عملکرد مدیران منابع انسانی

18,000 تومان

فایل فیلم استراتژی محصول ضررده چیست؟

23,500 تومان

فایل فیلم استراتژی های مالی عبور از بحران

55,000 تومان

فایل فیلم الویت های مشتری در خرید چیست؟

60,000 تومان

فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

75,200 تومان

فایل فیلم انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه ایران

45,000 تومان

فایل فیلم بازخورد موثر به کارکنان با رویکرد توسعه عملکرد

35,000 تومان

فایل فیلم بررسی تاثیر اجرای بهینه نظام های مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان ها

25,500 تومان

فایل فیلم بررسی چالش های اندازه گیری منابع انسانی

25,000 تومان

فایل فیلم بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت عملکرد مدیران

18,500 تومان

فایل فیلم بررسی نظام جبران خدمات در تحولات پیش رو

53,600 تومان