نمایش 145–157 از 157 نتیجه

افزودن به سبد خرید

فایل مقاله طراحی مدل هوش سازمان اجتماعی (موردکاوی:شهرداری تهران)

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله عوامل موثر بر چیدمان كالا و قفسه بندی انبار و ایمنی خدمات انبارداری

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی درارزیابی و انتخاب مدیران شایسته (مطالعه موردی: شرکت تبلیغ گستر سیما آرا)

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله کاربرد هوش تجاری در ارزیابی چند بعدی عملكرد سازمان و پرسنل

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت پروژه ساخت ماشین keber و فیکسچرهای جوش

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه سازمان های آموزشی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی پایدار با رویكرد معادلات ساختاری و تفسیری جهت كاهش آسیب پذیری نیروی انسانی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی در سیستم مدیریت دانش سازمانی

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت، برنامه ریزی و اجرای توسعه مدیران و نظام جانشین پروری در منابع انسانی سازمان ها

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقش آموزش و توسعه اثربخش در بازدهی سازمان ها از جمله توسعه تولید و اشتغال بعنوان فرآیند مداوم و همیشگی

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقش مدیریت دانش در مکان یابی و استقرار سازمان های نظامی

22,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نقشه راه نوآوری سازمانی : تبدیل فرصت ها به ارزش های مشهود

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

7,800 تومان