نمایش 121–144 از 157 نتیجه

افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بهبود و تحول در مدیریت منابع انسانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر کمیته حسابرسی، اندازه شرکت، سودآوری واهرم مالی بر هموارسازی سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر مدیریت دانش و آموزش بر افزایش بهره وری در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر منابع انسانی بر بهره وری و پویایی سازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر نظام ارزشیابی موثر در پویایی سازمان ها

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تبیین اثرگذاری بازخورد شغلی بر یادگیری شغلی، خودکارآمدی و عملکرد شغلی ( مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی شهر تهران)

24,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تجربه پیاده سازی فرایند جذب و استخدام در فاز ساخت کارخانه لوله و پوشش در جنوب کشور

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تحلیل گری منابع انسانی در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین الگوی کاربردی در زمینه ابقای نیروی انسانی در شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی (مطالعه موردی ایران خودرو خراسان)

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعهد شغلی کلید توسعه پایدار

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعیین عوامل تاثیرگذار استقرار آموزش الکترونیک در سازمان (موردکاوی : شهرداری تهران)

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملكرد كاركنان

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله جایگاه مدیریت عملکرد در رابطه تعالی سازمانی و استراتژی منابع انسانی

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چارچوب ماژول های مدیریتی مدل تعالی منابع انسانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چگونه با روان‌شناسی به ارزیابی عملکرد بپردازیم؟

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله رباتیک و جایگاه آن در صنعت (مطالعه موردی شرکت برنز)

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله رتبه ‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی بر مبنای متغیر های مالی ترازنامه با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری با معیارهای چند‌گانه

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سنجش تسهیلات رفاهی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سیستم اثربخش ارزشیابی عملكرد كاركنان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ مبانی ، رویکرد ها و روش ها

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله شناخت و ایجاد تیم های اثربخش

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخص های اصلی ارتقای شغلی مدیران دستگاه های اجرایی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی

39,000 تومان