نمایش 1–18 از 64 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 15 24 36

پکیج فیلم آموزشی سومین کنفرانس مدیریت پروژه

107,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

205,000 تومان 123,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

308,000 تومان 123,200 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

206,000 تومان 123,600 تومان

پکیج فیلم آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

259,000 تومان 129,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

261,000 تومان 130,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی دومین کنفرانس مدیریت پروژه

133,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

268,000 تومان 134,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

139,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی سومین کنفرانس مدیریت تولید

288,000 تومان 144,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

207,500 تومان 145,250 تومان

پکیج فیلم آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

145,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

242,500 تومان 145,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

146,500 تومان

پکیج فیلم آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

147,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

151,000 تومان

فول پکیج فیلم آموزشی مدیران آموزش

151,000 تومان

پکیج فیلم آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

216,000 تومان 151,200 تومان