در صورت علاقمندی به حضور و شرکت در دوره های آموزشی (مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان) فرم ذیل را تکمیل نمائید:

  نام و نام خانوادگی

  شرکت/سازمان/دانشگاه

  نشانی پستی

  مسئولیت

  تلفن همراه

  ایمیل

  درخواست ارسال اطلاع رسانی ها را دارم