امیدواریـم خدمـات ما شایســته شــما باشـد

درباره ما

با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای فعالیت خود را با شماره ثبت 309789 در تاریخ 86/06/13 با هدف آموزش علاقندان حوزه های مدیریت، همچنین مدیران و کارکنان مجموعه های خدماتی و تولیدی کشور آغاز نموده است و با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی در طول سال، زمینه را برای یادگیری آنان فراهم ساخته است.

آینده نگری این مرکز، برگزاری دوره های مدیریت منابع انسانی، آموزش، دانش، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، بازاریابی، فروش، خرید، تولید، کیفیت، بهره وری، مالی، تدارکات داخلی، بازرگانی خارجی، انبارداری و کنترل پروژه می باشد.

Add Us On Instagram: Azmaparsian

صفحه ``مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان`` را در اینستاگرام دنبال کنید